herdermssingkil

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil 

NO

NAMA

JABATAN

VIEW

1.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H

KETUA

2.

BADRUL JAMAL, S.H, M.H

WAKIL KETUA

3.

CHOIROTUN NISA, S.H.I,M.H.I

HAKIM

4.

RAJA ASRUL AZIZ, S.H.I

HAKIM

5.

SAYED TARMIZI, S.H

PANITERA 

6.

TGK. TUTI HANDAYANI, S.H

PANITERA MUDA HUKUM

7.

DARMANSYAH, S.H

PANITERA MUDA GUGATAN

7.

NIZAR, S.Ag

SEKRETARIS