herdermssingkil

LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil 

NO

NAMA

JABATAN

VIEW

1.

GENTRI FOLFO, S.H

KASUBBAG ORTALA & KEPEGAWAIAN

2.

IMAM HIDAYAT ARIFIN HASIBUAN, S.T

CPNS

3.

NASRUDDIN

JURU SITA PENGGANTI

4.

DINA KHAIRI MESTIKA, A.Md

CPNS