herdermssingkil

LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2023 

NO

NAMA

JABATAN

VIEW

1.

GENTRI FOLFO, S.H

KASUBBAG ORTALA & KEPEGAWAIAN

2.

AKMAL HALIM, S.Ds

PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN

3.

IMAM HIDAYAT ARIFIN HASIBUAN, S.T

PRANATA KOMPUTER

4.

ASSYAFIQ ANUGRAH PUTERA, S.H.

ANALIS PERKARA PERADILAN

5.

SEPNIDA AMALYA PUTRI, S.H.

ANALIS PERKARA PERADILAN

6.

NASRUDDIN

JURU SITA PENGGANTI

7.

DINA KHAIRI MESTIKA, A.Md

ARSIPARIS

8.

DYAN OCTA RAHMAWANTI SIREGAR, AMd.A

PENGELOLA PERKARA

9.

SISKA MARIDA, AMd

PENGELOLA PERKARA