herdermssingkil

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil 

NO

NAMA

JABATAN

VIEW

1.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H

KETUA

2.

ZULKARNAINI, S.Sy.

HAKIM

3.

CHOIROTUN NISA, S.H.I,M.H.I

HAKIM

4.

SAYED TARMIZI, S.H

PANITERA 

5.

TGK. TUTI HANDAYANI, S.H

PANITERA MUDA HUKUM

6.

DARMANSYAH, S.H

PANITERA MUDA GUGATAN

7.

NIZAR, S.Ag

SEKRETARIS

8.

IMAM HIDAYAT ARIFIN HASIBUAN, S.T

PPK