herdermssingkil

Ditulis oleh Ms Singkil on .

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil

NO

NAMA PEJABAT JABATAN View

1.

FAUZIATI, S.A.g., M.Ag

KETUA

2.

MUJIHENDRA, S.H.I., M.Ag

WAKIL KETUA

3.

SAID NURUL HADI,S.H.I.,M.E.I

HAKIM

4

THAHARUDDIN, SH

PANITERA

 

5.

SUFRIADI, S.HI

SEKRETARIS

6.

NYAK MAHKOTA

PANITERA PENGGANTI

7.

TGK. TUTI HANDAYANI, S.H

PANITERA PENGGANTI