herdermssingkil

Ditulis oleh Qusyairi on .

PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI

PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL