herdermssingkil

Unit Pelaksanaan Teknis Kesekretariatan

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama

:

Nizar, S.Ag

Nip

:

19710718.199103.1.001

Alamat dan Telp

:

Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Telp/Fax : (0658) 2115

     

Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

Nama

:

 Gentri Folfo, S.H

Nip

:

19810404.201212.1.006

Alamat dan Telp

:

 Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Telp/Fax : (0658) 2115

     

Bendahara Pengeluaran

Nama

:

Dina Khairi Mestika, AMd

Nip

:

19960611.202012.2.008

Alamat dan Telp

:

Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Telp/Fax : (0658) 2115

     
     

Pengelola BMN

Nama

:

Nizar, S.Ag

Nip

:

19710718.199103.1.001

     

Alamat dan Telp

:

Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Telp/Fax : (0658) 2115

     

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama

:

 Imam Hidayat Arifin Hasibuan, S.T.

Nip :  19921024.202012.1.005
     

Alamat dan Telp

:

 Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Telp/Fax : (0658) 2115

 

SK Pengelola Anggaran           Unduh